fbpx

IVELINA AND RUBY CYCLING ADVENTURES: 12 AUGUST, BELMEKEN

WHERE — Belmeken, Bulgaria
PHOTOGRAPHY — Ivelina
IN PARTNERSHIP WITH — Specialized

КЪДЕ — Белмекен
СНИМКИ — Ивелина
С ПОДКРЕПАТА НА — Specialized

I am seriously behind with sharing rides here. But now as I am forbidden from riding and all I have to do is lay in bed and rest to heal my Achilles (that I stretched by walking on high heels!), all I think about is cycling. Well, best I could do is remember the past couple of amazing adventures with Ruby.

Доста съм назад със споделянето в този раздел. И тъй като сега ми е забранено да карам велосипед, за да излекувам Ахилес (който разтегнах от високи токчета!), мисля че е най-подходящия момент да ви споделя някои от най-вълнуващите разходки в Руби.

So here it is, a very memorable ride to Belmeken this Summer – 84К of easy ride from Belovo to Yundola, followed by a steady paced ascend to the highest point I’ve ever climbed, quick descent back and a great Arabian themed feast for dinner.

Ето и едно от най-запомнящите се карания това лято, до Белмекен – 84 км лесен преход от Белово до Юндола, последван от бавно катерене до най-високата точка, до която съм карала и бързо спускане обратно за страхотна вечеря с арабски ястия.

Belmeken dam is a must-see place in Bulgaria. Situated in the Rila Mountains at an altitude of over 2000m, it is the highest dam-lake on the Balkans. Going back there brought a lot of amazing childhood memories of the multiple occasions when we escaped from the heat for a family bbq.
There are 2 options to reach it with a road bike:
– through Sestrimo enjoying lovely old coniferous woods. Which is the tougher climb of over 1400m elevation gain for 25K or
– from Belovo through Yundola, a longer but easier ride enjoying the shade of the pine trees, passing through the dwarf mountain pines and reaching the vast grassland area.

Белмекен е задължителна дестинация. Разположен в Рила на височина над 2000 м, той е най-високият язовир с насипна язовирна стена на Балканския полуостров. Разходката до там върна много спомени от детството, когато бягахме от жегата за пикник по семейно.
Има 2 маршрута за шосейно колоездене:
– през Сестримо и величествена стара иглолистна гора, което е по-тежкото изкачване: 1400 метра денивелация само за 25 км или
– от Белово през Юндола: по-дългият вариант, извиващ се под сенките на борова гора, която предава щафетата на клек и достига до необятните пасища около язовира.

ALONG THE WAY: where to eat & what to visit
Yundola is the best place to catch your breath of you have chosen the 2nd option.
A great place to visit and stay at for the night before or after is Cob Camp situated in the village of Dabravite. We did enjoy an amazing Arabian themed dinner followed by an open-air cinema under the stars following this ride :)

ПО ПЪТЯ: къде да хапнете & какво да посетите
Капанчетата на Юндола са най-добрата опция, за да си отдъхнете преди същинското изкачване към язовира, ако изберете вариант 2.
Страхотно място, което трябва да посетите и да отседнете е Cob Camp в село Дъбравите (в непосредствена близост до Белово). Ние се насладихме на заслужена вечеря с арабска кухня и кино под звездите :)

bike – Specialized Ruby | cycling jersey – Specialized Ambassador’s
cycling shorts – Specialized Ambassador’s | trainers – Nike via Asos
socks – Rapha | water biddon – Specialized Ambassador’s

велосипед – Specialized Ruby | джърси – Specialized Ambassador’s
клин – Specialized Ambassador’s | маратонки – Nike от Asos
чорапи – Rapha | бутилка за вода – Specialized Ambassador’s

let me know what you think...