fbpx

IVELINA AND RUBY CYCLING ADVENTURES: SUNDAY 9 JULY, LAKE RUEN

WHERE — Lake Ruen, Bulgaria
PHOTOGRAPHY — Ivelina
IN PARTNERSHIP WITH — Specialized

КЪДЕ — ез. Руен
СНИМКИ — Ивелина
С ПОДКРЕПАТА НА — Specialized

As I get more experience I love to ride this route to see how far I am progressing with my climbing efforts. The ascend is around 2.5 km with an average incline of 7% – short, sweet and good for a warm up. This time we went off the beaten path to lake Ruen – a beautiful and secluded fishing pond.

С трупането на опит, ползвам този маршрут, за да следя напредъка си в катеренето. Изкачването е около 2.5 км със среден наклон 7% – къс, приятен и добър за загрявка. Този път се отклонихме от стандартния път и открихме езеро Руен – красиво и уединено рибарско местенце.

Riding to the small village of Ruen was my first ever climbing experience when I started cycling. It was hard, felt like ages and I felt so slow that all I wanted to do is get off the bike and walk as I was sure I would move faster. And I did, the last couple of meters. It wasn’t faster!
I felt like a failure: the sudden change of pace and the psychological effect of trying to compensate the drop in speed and leads you to burning fast, it is something no-one tells you beforehand. I thought about putting my new-then bike for sale and forget all about my brief love affair with cycling. Thank god I was riding with Ivan to talk me through it then. Аnd he still does now sometimes on longer and tougher climbs. It doesn’t get easier, it gets familiar, legs get stronger and I get faster :)

Маршрутът до село Руен беше първото ми в живота изкачване с велосипед. Беше ми изключително трудно, продължително и се чувствах толкова бавна, че единственото нещо, което исках е да сляза от колелото и да продължа пеша, тъй като бях сигурна, че ще се предвижвам по-бързо. Така и направих последните няколко метра. Не бях по-бърза!
Чувствах се, като провал: рязката смяна на ритъма на въртене на педалите и психологическия ефект, който те кара да компенсираш загубата на скорост и те оставя без сили на момента… никой не те предупреждава за това усещане. За кратко се замислих, дали да не продам тогавашното си колело и да забравя за кратката ми афера с колоезденето. За щастие, Иван беше до мен, за да ме напътства да не се поддавам на тези мисли и усещанияо. И до момента, все още разчитам на него да ми говори по време на по-дългите изкачвания. Не става по-лесно, просто става познато чувство, краката заякват, а аз ставам по-бърза :)

ALONG THE WAY: where to eat & what to visit
Unfortunately the private establishments on the lake are no longer working and we haven’t looked for a decent place to eat on this route as it is a short one. The lake ares is very secluded so it might be a good place to have a picnic.
Or you could go back to Kuklen and climb to the Kuklen Monastery but there would be a separate post on this as the climb is a star on its own :)

ПО ПЪТЯ: къде да хапнете & какво да посетите
За съжаление заведението на езерото не функционира вече и все още не сме се оглеждали за място за хапване по този маршрут, тъй като е къс. Покрай езерото е спокойно и може да е добро място за пикник.
Или можете да се върнето до Куклен и да се качите до Кукленския манастир, но това е изкачване което заслужава отделен пост :)

bike – Specialized Ruby | cycling jersey – dhb via Wiggle | cycling shoes – Specialized
socks – Specialized | water biddon – Specialized Ambassador’s | water bidon – Rapha

велосипед – Specialized Ruby | джърси – dhb via Wiggle | шпайкове/обувки – Specialized
чорапи – Specialized | бутилка за вода – Specialized Ambassador’s | бутилкa за вода – Rapha

let me know what you think...