fbpx

At Home: Minimalistic Mess Prints

A minimalistic mess is a state of mind where creative sparks, that single moment where melancholy turns to art and mess inspires ideas. Or at least it is for graphic designer Kathrine from Minimalistic Mess.
I am happy to bring that melancholy art in my home and share with you her work. The prints fitted perfectly in the bedroom and they remind me every morning of some of the priceless things in life: home, friendship and new experiences.
You can see more of her work at Minimalistic Mess

Минималистичният хаос е състояние на духа, когато се запалва искрата на креативността; моментът, когато меланхолията се превръща в изкуство и хаосът вдъхновява с идеи. Това важи с пълна сила за графичния дизайнер Kathrine от Minimalistic Mess.
Щастлива съм да притежавам част от нейното изкуство и да го споделя с вас. Постерите й се вписаха идеално в спалнята, за да ми напомнят всяка сутрин за безценните неща в живота: дом, приятелство и нови преживявания.
Можете да отриете още от нейните творения на Minimalistic Mess

IMG_6091
IMG_6094
IMG_6112

One Comment

let me know what you think...