fbpx

At Home: Lenovo Vibe X2

For me, design and functionality define an object, meaning that an item should blend in my everyday and perform as expected. Plus I prefer my technology to perform faster than I think and to save me time by skipping the need to sit at a desk in an office the whole day.

Someone recently told me to stop for a second and think how many things I actually do with my phone.
So I decided to test the new Lenovo Vibe X2 phone and here are all the things I managed to do for 5 minutes:
For FriChic
– check my emails, finalise a sale from my closet, answer message on FB, take a selfie just by winking, process the photo, post on Instagram, share on FB, buy a new coat, pin some kitchen inspiration, update my Ikea wishlist, check weather forecast, book a flight, book a hotel, arrange a meeting with a friend;
For my job
– check my emails, talk strategy with the boss, reply to customers, prepare invoices, finalise sales, reply to bloggers and press, answer messages on FB, schedule posts, take still shots, browse and download features, post on Instagram, schedule meetings, finalise phone order, inquire production times, update website information.

Did I mention that the phone comes in a 3 layered color external design of white, grey and black? So we have design and functionality blend perfectly to satisfy a multilayered way of living!

За мен, дизайнът и функционалността определят един обект, което означава, че трябва да се вписва в ежедневието ми и да изпълнява очакваните функции. Специално за техниката, желателно е тя да изпълнява команди и операции по-бързо отколкото аз мисля и да ми спестява време, като минимализира нуждата да стоя по цял ден пред бюро в офис.

Наскоро приятел ме попита, дали се замислям за огромната гама от действия, които извършвам с телефона си. Ето защо реших да подложа новия телефон Lenovo Vibe X2 на един тест и да опиша всичко, което свърших за 5 минути:
За FriChic
– проверих си имейла, продадох яке от гардероба си, отговорих на съобщение във FB, заснех селфи с намигане, обработих снимката, постнах в Instagram, споделих във FB, купих си ново палто, pin-нах няколко идеи за кухненско обзавеждане, обнових си списъка за пазаруване в Ikea, проверих прогнозата за времето, резервирах полет, резервирах хотел, насрочих си среща с приятел;
За работата
– проверих си имейла, уточних стратегия с шефката, отговорих на клиенти, подготвих фактури, финализирах поръчки, отговорих на медии, отговорих на съобщения във FB, насрочих публикации, заснех промо кадри, открих и свалих стайлинг снимки, публикувах в Instagram, насрочих си среща, финализирах поръчка по телефона, пуснах запитване за производствено време, обнових уебсайт информация.

Споменах ли, че телефона има версия с трипластов цветови екстериор от бяло, сиво и черно? Ето как дизайн и функционалност се преплитат перфектно, за да паснат идеално на многопластовия ни начин на живот!

IMG_1523
IMG_1493
IMG_1502
IMG_1515

*Disclaimer: This post is sponsored by Lenovo
*Забележка: Този пост е спонсориран от Lenovo

let me know what you think...