fbpx

The Paris Edit

Hello from this amazing loft! Guessing from my bedroom view, I am now in Paris :)
This city holds small milestones of my life…

Здравейте от този страхотен апартамент! Ако се вярва на гледката през прозореца на спалнята, аз съм в Париж :)
Този град остави трайна следа в живота ми…


My first ever visit was in November 2011 when I was lucky enough to live there for 2 weeks for work. I still remember the feeling of my first sight of the Eiffel Tower from the train, just like a child’s first encounter of a Christmas tree full of presents. I remember my father’s happy contentment when he brought me at the top to enjoy the view…

Първата ни среща беше през Ноември 2011, когато имах щастието да живея и работя там за 2 седмици. Все още си спомням мига детско щастие, когато зърнах Айфеловата кула за първи път от влака. Помня щастливото удоволетворение на баща ми, когато ме качи на върха й, за да се насладя на гледката…


My 2nd visit was in March 2012 for my first fashion week. I was invited to Stella McCartney catwalk… a moment that I will never forget. A short moment of 15 minutes when your heart beats with every step the models take, when you feel the music with your soul!

2то ми посещение беше през Март 2012 за първата ми модна седмица. Бях поканена на шоуто на Stella McCartney… момент, който никога няма да забравя. Кратък миг от 15 минути, в който сърцето ти бие в ритъм със стъпките на модели, когато чувстваш музика с душата си!4 Comments

let me know what you think...