fbpx

Bologna Diaries: At L’inde Le Palais

On Saturday I returned to the ultimate heaven – L’inde Le Palais. My head got a bit dizzy of all the Givenchy bags that I tested. Time flew so fast but I didn’t leave empty handed… can you guess what I got?

В Събота се завърнах към рая – L’inde Le Palais. Главата ми се замая от всички чанти Givenchy, които изтествах. Времето отлетя толкова бързо, но не си тръгнах с празни ръце… можете ли да познаете, какво си взех?

4 Comments

let me know what you think...