fbpx

London Diary: ASOS HQ, 27th November 2012


On Tuesday, entering the big white building guarded by 2 huge stone cats where ASOS headquarters are situated I felt somehow surreal. The experience can only be compared to visiting Lapland, the mythical village of Santa Clause where hundreds of little helpers work 24/7 to make the magic happen.
Once inside, I was seriously distracted by all the fashionable people running around in heels going about their business and male(!) models nonchalantly chatting half naked. After bumping into one of these models, I realized why it is so hot in there, hot enough to ditch the tights and heavy layers.
Surely it is amazing for their workplace to feel like fashion week all the time plus the fact that 90% of their clothes and accessories are indeed from ASOS thus absolutely affordable.
The main area is one huge open space where departments such as Customer Care, Swimwear Buyers, Shoe Buyers, etc. are separated by racks and racks of clothes, shoes and cartoon boxes. To get the idea of the scale, imagine there are over 200 employees involved in customer care!

Чувството при влизане в голямата бяла сграда, охранявана от 2 каменни котки, където се помещава централата на ASOS, е някак сюрреалистично. Усещането може да се сравни може би само с посещение на митичната работилница на Дядо Коледа, където малките помощници работят неуморно 24/7 и създават чудеса.
Още с влизането, не може да пропуснеш всички добре изглеждащи хора, които неспирно обикалят на високите си токчета, както и мъжките модели, безгрижно разговарящи полуголи. След като налетях на един модел, осъзнах защо вътре е достатъчно топло, за да зарежеш чорапогащите и тежките пластове дрехи.
Със сигурност е страхотно да работиш в среда, където винаги е модната седмица плюс фактът, че 90% от дрехите и аксесоарите ти са от ASOS, което ги прави абсолютно достъпни.
Основната работна площ е голямо отворено пространство, като различните отдели са фиктивно разделени от безброй щендери с дрехи, обувки и картонени кутии. За да си представите мащаба, имайте предвид, че само в отдел Customer Care са заети около 200 човека!

In-house, I spotted a mini delivery room full with our dear brown boxes and grey bags where all employees get their ASOS orders which sparked the question about their actual warehouse from where all our orders got shipped out. Imagine, that space is the size of 13 football pitches and a workplace for 1 800 people!!!

В сградата открих малка стая пълна с любимите ни кафави кутии и сиви пликове, където служителите получават своите поръчки от ASOS. Това провокира въпроса за истинския им склад, от където тръгват нашите поръчки. Представете си: той е с размерите на 13 футболни игрища и е работно място за 1 800 човека!!!

ASOS has over 100 models for their catwalk and still shoots. It takes 1 hour to create each model beauty look. Also a model changes up to 60 outfits per day for the shoots!

ASOS поддържа над 100 модела за снимките и клиповете, които се качват в сайта. Подготовката на един модел отнема 1 час за грим и прическа. За един ден, всеки модел сменя до 60 тоалета!

6 Comments

let me know what you think...