fbpx

Care For Feet That Love Heels

As a heavy high heels user, for the past years I can only swear to one thing and this is Compeed Footcare blisters.
They act as cushions plus they heal and reduce pain. Best thing is that they are almost invisible on the skin. I stock on ebay or while travelling abroad since they cannot be found in Bulgaria – that’s how much I love them :)

Като човек пристрастен към високите токчета, през последните години разчитам само на пластирите Compeed Footcare.
Те играят ролята на възглавничка и съдържат специално лекарство, което лекува раната и намалява болката. Най-важното е, че са почти незабележими в/у кожата. Набавям си ги от ebay или когато пътувам извън страната, тъй като не се продават в България – ето колко много съм доволна от тях :)

let me know what you think...