fbpx

InstaWeek 27

Last week past by so fast. Gave my first radio interview (that is about to air right this moment), went overboard with sales shopping and put myself on a shopping ban for 2 months, LOL… Have a lovely Sunday!

Изминалата седмица излетя толкова бързо. Дадох първото си интервю за национално радио (което ще бъде излъчено след няколко минути) и прекалих с разпродажбите, което доведе до самоналожена забрана за пазаруване през следващите 2 месеца, хаха… Весела Неделя!

6 Comments

let me know what you think...