fbpx

DIY: Isabel Marant Inspired Dye Jeans
As you requested, here is a guide for getting that really nice bleached effect.
NOTE: Advice given here is based on my own bleaching experience including 3 successful and 2 unsuccessful tries :)

Important things to know:
– Results depend on the material and original dye of the jeans (that is why sometimes you can get nasty rust color).
– Obviously, after the twisting, parts left on the outside get bleached so keep that in mind if you are looking to keep certain parts dark (in my case: the left half of the top part).
– Jeans get lighter after initial wash and dry.
– Don’t wet the jeans beforehand and don’t water down the bleach (use liquid bleach for machine wash instead). The bleaching process should be quick but strong.
– Use gloves or other protection when touching the bleach and bleached soaked jeans.

1. Start twisting the legs of the jeans one at a time and secure tight with rubber bands;
2. Twist the top part randomly and secure with more rubber bands;
3. Secure the top part with the twisted legs with a lot of rubber bands until you get a nice bulk of material (see the 1st photo);
4. Pour the bleach in a bucket and put the jeans in (for a more random result, cover only 1/2 of the jeans bulk);
5. IMPORTANT: Monitor the process at all times!;
6. Turn the jeans around at random intervals. It took me no more than total of 10 minutes, so be quick;
7. When happy with the result (don’t forget that all parts will get lighter after the initial wash and dry!), take out the jeans and put them in the washing machine;
8. Wash them SEPARATELY on your standard cycle;
9. Hang dry;
10. Show me the result :)Както пожелахте, ето наръчник как да получите един приятно избелен ефект в/у дънки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички съвети тук се основават на личния ми опит в избелването, който включва 3 успешни и 2 неуспешни резултата :)

Важна информация:
– Крайният резултат зависи от материята и оригиналното багрилно вещество на дънките (ето защо понякога се получава ръждив цвят).
– Очевидно, след усукването, материята останала от външната страна се избелва най-силно. Имайте го в предвид, ако искате да запазите определена част по-тъмна (в моя случай: горната лява част).
– Дънките изсветляват още малко, след първоначалното изплакване и изсушаване.
– НЕ мокрете плата предварително и НЕ разреждайте белината (използвайте течна белина за машинно пране). Избелващото влияние трябва да бъде за кратко, но силно.
– Използвайте ръкавици или други предпазни материали, когато имате контакт с белината или обработените в белина дънки.

1. Започнете да усуквате крачолите един по един, като фиксирате с гумени ластици;
2. Усучете горната част на случаен принцип и фиксирайте здраво с още ластици;
3. Пристегнете горната част с усуканите крачоли с много ластици, докато не получите компактна топка (вижте 1та снимка);
4. Изсипете белината в леген и поставете дънките (за повече нюанси в избелването, покрийте само 1/2 от дънките);
5. ВАЖНО: Наблюдавайте процеса през цялото време!;
6. Обръщайте дънките през различни интервали от време. На мен ми отне не повече от общо 10 минути, затова действайте бързо;
7. Когато сте доволни от силата на избелване (не забравяйте, че при изплакването и сушенето, резултатът ще е още по-светъл!), извадете дънките и ги сложете в пералнята;
8. Изперете ги самостоятелно на стандартен цикъл;
9. Простнете ги да се сушат;
10. Покажете ми резултата :)

4 Comments

let me know what you think...